Boeken & PDF's


Onderstaand treft u een aantal publicaties die betrekking hebben op de op deze site besproken onderwerpen. Zoals u wellicht al heeft opgemerkt dateren vele werken uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De reden daarvan is het Nationaal Socialisme wat mede door de NSB en het opkomende fascisme in Europa de belangstelling voor de oude volkeren deed opleven. De boeken zijn voor de huidige onderzoekers een prachtige bron van informatie maar ze zullen terecht altijd een smet over zicht heen dragen. Deze website distantieert zich dan ook van elke vorm van rassenhaat en ziet de gehele mensheid als een gelijke broederschap.

Het is anders dan men ons leerde - F.E. Farwerck -1938
Mysteriën en inwijdingen in de oudheid - F.E. Farwerck 1927 (pseudoniem J.B. van de Zuylen)
Brood- en gebakvormen en hunne beteekenis in de folklore - J.H. Nannings 1932
De Huismerken - H. Reydon 1939
Het Zonnerad - H. Reydon 1930
Beknopte geschiedenis van het Noordras - Herman Laagland 1938
De symboliek van Kelten en Germanen - E. Weggeman Guldemont 1931
De geestelijke cultuur van Kelten en Germanen - E. Weggeman Guldemont 1931
Friesland tot de elfde eeuw -  P.C.J.A. Boeles 1927
Handboek voor Germaansche godenleer - E. Soens, J. Jacobs 1901