De Hemelsche Berg


De Hemelsche Berg is Nunspeet is vermoedelijk in de oudheid een offerplaats geweest welke mogelijk in verband stond met de Noorse god Heimdall. In de Noorse mythologie komt de term Hemelberg geregeld voorbij in de vorm van Himinbjorg of Himmelsberg. In de godenleer word gemeld dat er op de Hemelberg een paleis stond waar god Heimdall in woonde. Heimdall was de oudste zoon van Odin en de bewaker van de brug Bifröst die in de vorm van een regenboog de verbinding vormde tussen het mensenrijk Midgaard en het godenrijk Asgaard. Zowel in Nederland als daar buiten zijn nog diverse hemelbergen te vinden waaronder 5 stuks in Duitsland. Een tweede Hemelsche Berg in Nederland bevind zich in Oosterbeek niet ver van Arnhem.

De Hemelsche Berg
De Hemelsche Berg

In het Gelders Volks-Almanak van het jaar 1842 word melding gemaakt dat er in beide heuveltoppen zeer waarschijnlijk een Heidense offerplaats is geweest. Zo word er gemeld dat er zich bij beide kruinen drie ronde gaten bevinden met een onderlinge afstand van ongeveer 5,5 meter (8 el) Deze ronde gaten bevinden zich niet zoals gewoonlijk in een rechte lijn maar in een driehoek. Volgens de Heer J.L de Boer die een kenner was over de plaatselijke geschiedenis en haar sagen werden er op de Hemelsche Berg ooit vuur en zonne-erediensten gehouden. Als men bovenstaande twee opmerkingen samenvoegt zou men kunnen concluderen dat er op de Hemelsche Berg ooit offerfeesten zijn gehouden ter ere van het vuur (winter) en ter ere van de zon (zomer)

Een prachtige oude boom op de Hemelsche Berg
In de boom is ooit een hele tekst gesneden naar deze is niet meer te lezen

Er bestaan vertellingen die melde dat de Germaanse volkeren drie offerfeesten kende die op vaste tijdstippen in het jaar werden gehouden. Het eerste offerfeest werd gehouden aan het begin van de winter ter ere van een goed aankomend jaar. Het tweede feest vond plaats tijdens midwinter ter ere van een goede groei in de lente. En het laatste offerfeest vond plaats in de de lente ter ere van de naderende zomer. Gezien er op de Hemelsche Berg ooit twee driehoeken waren bestaande uit drie ronde gaten zou men de conclusie kunnen trekken dat het offerkuilen zijn geweest ter ere van één van de drie offerfeesten. Overigs kent de Veluwe tal van plekken die met het heidendom in verband worden gebracht die iets met "drie" van doen hebben, denk alleen maar aan alle heuvels die de naam Drieberg al dan niet in verbasterde vorm dragen.

De lijn is 9,3 km lang en loopt van noord (kerk Nunspeet) naar het zuiden (kerk Elspeet)

Heilige lijn
Wereldwijd zijn er een hoop mensen die beweren dat oude heiligdommen op krachtplaatsen zijn gebouwd. Ofwel knooppunten op de aarde waar energetische banen elkaar kruisen. Deze zogenoemde Leylijnen worden vervolgens in verband gebracht met allerlei mystieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld een helende werking. Zo'n lijn zou men ook kunnen trekken vanaf de oude kerk in Nunspeet tot aan de kerk van Elspeet. Deze lijn zou dan over diverse merkwaardige punten lopen die daar ooit om die reden zijn gebouwd of aanwezig zijn. Extra merkwaardig word het als men kijkt naar de ligging van de grafheuvels, deze zijn aangelegd in de zelfde noord-zuid lijn als dat de Leylijn loopt. Overigs zijn tal van grafheuvels en andere heiligdommen uit de oudheid in de noord zuidelijke richting gebouwd. Het noorden werd immens door de oude volkeren die hier leefde als heilige richting beschouwd. Een tweede theorie die de lijn zou kunnen verklaren is dat de lijn de kortste route is tussen Nunspeet en Elspeet. En logischerwijs dus altijd al een weg is geweest waar men onder ander de grafheuvels langs heeft aangelegd.

Vier grafheuvels bevinden zich op de lijn Nunspeet / Elspeet

Of de Hemelsche Berg in de oudheid echt een heiligdom is geweest valt niet te bewijzen. De kuilen die daar tot halverwege de 19e eeuw lagen zijn reeds opgevuld met aarde en voor altijd verdwenen. Dat het gebied in de oudheid een rol heeft gespeeld bewijzen de grafheuvels en het urnenveld wat hier in de jaren 20 is ontdekt. Of er echt een energetische Leylijn loopt tussen de kerken van Nunspeet en Elspeet is evenmin te bewijzen en lijkt voor het gezonde verstand misschien wat ver gezocht. Toch zijn er zoveel voorbeelden aanwezig over Leylijnen dat men haast niet meer over toeval kan spreken.Geraadpleegde Bronnen:
Noord-Europese Mysteriën - F.A. Farwerck
De Mysteriën der oudheid en hun Inwijdingsriten - F.A. Farwerck
De Megalietenbouwers - F. Hitching
Gelders Volks-Almanak 1842
Elburger Courant - 4 april 1952
Himinbjörg - Wikipedia
Himmelsberg - Wikipedia