De Irminsul van Ermelo


De Irminsul of Irminzuil was voor de Germaanse Saksen één van belangrijkste symbolen met een grote symbolische betekenis. De Irminsul was de Wereldzuil die volgens de Saksen de gehele wereld ondersteunde. De zuil die vanaf aarde tot aan de Poolster reiken en waar alles omheen zou draaien is in het jaar 772 na christus door Karel de Grote vernietigd in zijn oorlog tegen de Saksen. De Irminzuil zou in connectie staan met de Germaanse god Tiwaz, die naar het schijnt bekend stond onder de naam Irmin . De godennaam Tiwaz was weer afkomstig van het Indogermaanse woord Dieus wat "Dag" "Hemel" en ook "God van de stralende hemel" betekende. Naar de Germaanse god Tiwaz is later ook de huidige dag Dinsdag vernoemd, Tiwaz stond ook bekend als de Oorlogsgod maar deze functie is later voor het grootste deel aan Wodan toegeschreven. Zijn oorspronkelijke functie als Krijgsgod stond in samenhang met zijn functie van "God van het Recht" Iets wat goed samenviel omdat oorlog volgens oude opvattingen een middel was om recht te behalen.

Op de bovenstaande foto zien het oudst bewaarde stenen beeld van Duitsland welke zich bevind op de zandsteenformatie Externsteine. De gravure toont de kruisafname van Jezus en dateert mogelijk uit de 12e eeuw. In die tijd is er in de westelijke grot een kerk opgericht welke is ingewijd door de bisschop van Paderborn
Ongeveer in het midden van de linker foto, hierboven uitvergroot zien we de geknakte Irminsus als onderdeel van de christelijke verkettering. Exernsteine word nog altijd gezien als één van de belangrijkste locaties als het gaat om het heidendom. 

Irminlo is Ermelo
De naam Irmin is waarschijnlijk bewaard gebleven in het Veluwse plaatsje Ermelo wat een lange tijd geleden werd aangeduid als Irminlo. Lo betekende in de oudheid een "heilige plaats" Dus Irminlo zou omschreven kunnen worden als "De heilige plaats van de God Irmin (Tiwaz) Vermoedelijk werd op deze heilige plaats rechtgesproken en is de naan Irminlo in de loop der eeuwen verbasterd naar Ermelo Ook het naast gelegen plaatsje Drie is vernoemd naar een Germaanse god. Namelijk naar de Germaanse Bosgod Thri. In het bos stond een "tempel" die Irminsul werd genoemd en had de vorm van een heilig woud. Mogelijk is dit de locatie die hierboven word aangeduid als "De heilige plaats van de God Irmin" En was dit één van de vele plekken waar op een heilige plaats recht werd gesproken. Bekend is dat de god Irmin in het heilige speulderbos werd vereerd.